top of page
Oranje Bewindvoering in Breda | Wat is Bewindvoering?

Wat is Bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel die is vastgesteld in de wet. In de wet is te lezen dat:

"Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”.

Bij bewindvoering gaat het dus om de financiële belangen van een cliënt. Niet de persoon zelf, maar zijn eigendommen worden onder bewind gesteld. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering.

Niet altijd alle goederen onder bewind

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms is bewind over bepaalde goederen genoeg.

Handelingsbekwaamheid bij onderbewindstelling

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of een huwelijk. De financiële beslissingen worden echter voortaan in overleg met de bewindvoerder genomen.
 

Uw vermogen in goede handen

Minimaal één keer per jaar controleert de kantonrechter of wij de inkomsten en uitgaven van onze cliënten op de juiste manier hebben beheerd. Bovendien houden we onze cliënten, indien gewenst, maandelijks op de hoogte van alle inkomsten en uitgaven. Over financiële beslissingen die meer dan EUR 1500 bedragen, besluiten we niet zelf, maar leggen we deze voor aan de kantonrechter. Op die manier weet u zeker dat uw vermogen in goede handen is en dat geeft wel zo’n veilig gevoel.

bottom of page