top of page
Oranje Bewindvoering in Breda | Privacy

Privacy

Oranje Bewindvoering volgt de De Wet bescherming persoonsgegevens die bepaalt dat met persoonsgegevens van onze klanten en werknemers zorgvuldig moet worden omgaan. Deze gegevens zijn daarom beveiligd tegen verlies of diefstal, en informeren wij onze klanten en werknemers over wat er met hun gegevens gebeurt. Wij maken melding van gegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen de gegevens die wij nodig hebben voor onze werkzaamheden. Al uw gegevens maken wij digitaal, zodat wij niet onnodig papieren kopieen bewaren. Doordat wij gepecialiseerde software voor bewindvoerders gebruiken zijn uw gegevens veilig op centraal gelegen servers en wordt bovendien voorkomen dat vreemden bij uw gegevens kunnen.

Informatieplicht

Wij werken transparant en zullen u altijd melden welke gegevens wij van u gebruiken en welke instanties die gegevens krijgen, en met welk doel. 

Meldplicht verwerken persoonsgegevens

Omdat Oranje Bewindvoering persoonsgegevens verwerkt doen wij hiervan melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken: diefstal, verlies en misbruik

Wij zullen altijd diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. 

bottom of page