top of page
Oranje Bewindvoering in Breda | Instanties

Instanties

 

Als u vanuit een hulpverlenende instantie een cliënt op financieel vlak begeleidt, hebt u mogelijk heel andere vragen en ideeën. Dat respecteren we. Samen zoeken we naar een werkwijze die aansluit bij uw wensen en verwachtingen.

Na doorverwijzing door een hulpverlenende instantie kan, met toestemming van de cliënt, aan de hulpverlener inzage gegeven worden in zijn of haar financiële situatie. Schriftelijk of per email ontvangt u dan maandelijks een afschrift van het overzicht van de inkomsten en uitgaven.

 

Hulpverleners ontvangen een rechtstreeks telefoonnummer van Oranje Bewindvoering, dat buiten de reguliere telefonische spreekuren altijd op werkdagen bereikbaar is.

 

Heeft u interesse in onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Bericht ontvangen!

bottom of page