top of page
Oranje Bewindvoering in Breda | Downloads

Formulieren / Downloads / Links

Formulieren

​​

  • Met dit formulier kunt u uw inkomsten en uitgaven op een rij zetten: budgetoverzicht NIBUD

 

  • Met dit formulier kunnen schulden op een rij worden gezet: schuldenoverzicht

 

  • Om een verzoek in te dienen voor het wijzigen van bewindvoerder kunt u gebruik maken van onderstaand formulier: wijzigingsformulier bewindvoerder

 

  • Familieleden dienen soms hun akkoord te geven voor een bewindvoering: akkoord familieleden

 

  • Klachtenreglement Oranje Bewindvoering

 

 

Achtergrondinformatie

 

 

  • Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting NIBUD

  • Informatie op Rechtspraak.nl over bewind, mentorschap en curatele en de procedures

  • PersoonsGebonden Budget (PGB)

  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), Wikipedia

  • Informatie over Huurtoeslag van de belastingdienst

 

bottom of page