top of page

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

 

Bewindvoering is een financiële (beschermings) maatregel. Een professionele bewindvoerder beschermt uw financiële belangen. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd.

 

Als u onder bewind bent gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Dit zijn dus uw inkomen en alle toeslagen, uitgaven en schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto of een eigen woning.

 

Werkwijze

 

Onze werkwijze hangt natuurlijk af van uw situatie. Wij bekijken allereerst uw huidige situatie grondig, door middel van een intake. Daarin bespreken we wat uw inkomsten zijn, wat uw uitgaven zijn en inventariseren wij eventuele schulden.

 

Daarna volgen een aantal stappen om uw situatie op orde te brengen.

 

 

Voor wie is bewindvoering?
 

Herkent u zichzelf, een familielid, vriend of cliënt in een of meer van onderstaande situaties:

  • de post wordt niet meer geopend en de berg ongeopende post wordt groter en groter,

  • deurwaarders kloppen aan de deur en is er vrees voor telefoontjes of bezoek,

  • er is geen overzicht of grip op de financiële situatie en de druk neemt alsmaar toe,

  • de administratie bijhouden lukt of kan niet meer, het is te veel en te ingewikkeld,

  • de familie doet de boekhouding voor bijvoorbeeld de ouders en dit gaat eigenlijk niet meer,

dan geeft bewindvoering rust en ruimte. Uw financiële zaken worden dan zo goed mogelijk geregeld.

Privacy 

 

Bij bewindvoering gaat het om uw financiën en wij gaan hier betrouwbaar mee om. Wij volgen in ons handelen de richtlijnen van de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Wij hebben al uw gegevens digitaal en werken met een beschermd systeem waar alleen de bewindvoerders inkunnen. 

Uw geld wordt beheerd op een eigen beheer en leefgeldrekening bij een van de grote banken van Nederland.

bottom of page